Home
 
   Tillbygg / Nybygg
   Bad / kjøkken.
   Vinduer / dører.

   Takomlegging.

  Interiørkonsultasjon

 

    vi utfører det meste

 

Bygg og tømrermester

Bjørn Erik Gamborg-Nielsen

Tlf:66890050 / 90601950
Adresse:
Sæterskogveien 19 a
1415 OPPEGÅRD
e-post:
post@gamborgbygg.no

TILBYGGOMBYGGINGTAKARBEIDERBAD/KJØKKENREFERANSERKONTAKT OSS
Dersom dere ønsker å bygge om loft, kjeller, eller endre på eksisterende romløsninger, er det viktig å sørge for at bærende konstruksjon ikke svekkes, samt at man får en best mulig løsning.

Her er det mange kriterier vi må vurdere, avhengig av den eksisterende konstruksjon.

Loft:

For ombygging av loft til boligrom, kan det være gunstig å legge inn for eksempel Velux takvinduer, og det er da viktig at dette tettes tilstrekkelig.
Det kan også være fint på enkelte loft å beholde noe av de gamle takbjelkene synlig i rommet, også for å vinne noe høyde i rommet, men dette kan fort gå utover isolasjonsmengden man kan legge i taket.

Lufting av takkonstruksjonen er det også viktig at gjøres skikkelig, så man unngår kondens og medfølgende råteskader.

Kjeller:

Kjellerrom er ofte utsatt for fukt fra grunnen, og det kan være nødvendig å sørge for skikkelig drenering for å sikre seg mot dette.

Lufting mellom f.eks panel og murvegg kan også være nødvendig for å sikre god lufting, kanskje også med ventiler / vifter.

Å sørge for at vinduene tilfredstiller myndighetenes krav til fluktvei kan også være gunstig av flere grunner. Man får mer lys inn i ellers mørke kjellerrom, og man kan få oppgradert rommet til boareal og benytte rommet til varig opphold (f.eks. soverom)

Dersom man ønsker å innrede f.eks. en hybel, er det nødvendig å søke om bruksendring, og det kan være vanskelig å for eksempel få godkjent et ekstra kjøkken...

Her lager vi en større døråpning i en kjeller.


Endre planløsningen:

Dersom man ønsker å endre på eksisterende planløsning, er det viktig å sørge for at man opprettholder husets eksisterende bæring, eller gjør om på dette på en ordentlig måte så man hindrer at huset begynner å sige, med risikoen for at det kan rase sammen.

Det kan være fint med store åpne rom, men kan også gjøre seg å sette inn skyvedører i stedet for eksisterende dører.

Åpne kjøkkenløsninger kan også være fine, og gir mer volum i mindre leiligheter.

Skifting av bordkledning:

Her skifter vi bordkledning på Beverdalen borettslag i Oslo


Her skifter vi bordkledning på en villa i Oslo